Träningsavgift

Från 1/10 2016 gäller följande priser eftersom lönekostnader enl gällande avtal gått upp och övriga kostnader ökat

  • Inkörning och uppträning av 1-åring : 280kr/dag + moms.

 

  • 2-åring  : 320kr/dag + moms.

 

  • 3 år och  äldre hästar: 340kr/dag + moms.

 

  • Transportkostnader 4kr/km oavsett antal hästar.

 

  • Tränarprovision 10% när Erik kör. Om någon annan hyrkusk utifrån stallet kör tillkommer deras avgift på 5%.

 

  • I träningsavgiften ingår: träning efter individ, foder, lånetäcken, daglig vård och skötsel, laserbehandling av skötaren.  
  • Tillkommer gör massage av utbildad massör, övriga alternativbehandlingar som görs "utifrån"
  • Veterinärvård tillkommer

 

 

 

 

 

 

Konvalecent vilket innebär vila längre än 2 veckor:

Vid behandlingar som medför att hästen ska vila mer än 2 veckor och där skötare erfodras samt hästen kan gå skrittband eller walker och underhållas med diverse behandlingar som tar lika mycket tid eller mer pga olika behandlingsmetoder reduceras priset till 300kr/dag.

Häst som inte behöver speciell behandling men kan gå walker/skrittband är priset 250kr/dag.

Häst som endast går i hage eller står på boxvila: 200kr/dag

Moms tillkommer.